Mediere în dreptul comercial  

           In procesele si cererile dintre profesionisti evaluabile in bani si derivate in raporturi contractuale, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directa cu cealalta parte. Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii sau concilierii se suspenda pe durata acestei proceduri, dar nu mai mult de trei luni de la inceperea ei (Art.720 indice1).

    Domenii comerciale in care este nevoie de mediere:

  •          constructii: conflicte intre beneficiar si executant
  •         transport: intre transportator si beneficiarii transportului
  •         leasingul auto/imobiliar
  •         credite bancare
  •         vanzari
  •         recuperare creante
  •         transfer de tehnologie
  •         insolvență, reorganizare judiciară și lichidare judiciară   
  •         consultanta

             Deoarece activitatea comercială este foarte intensă la nivelul tuturor comunităţilor iar condiţiile economice sunt influenţate de mulţi factori variabili, între partenerii de afaceri, între persoanele juridice care au diferite raporturi contractuale, apar deseori conflicte.

             Toate persoanele aflate în conflict manifestă o anumită opozitie de opinii, de interese, comunică cu dificultate, se află în dezacord cu privire la multe aspecte. Conflictul poate degenera în litigiu, în proces sau, mai grav, în confruntare efectiva.

             Prin urmare, conflictele pot avea caracter şi natură diferite şi se pot referi la numeroase aspecte juridice, psihologice, sociale sau morale.

           Tendinţa persoanelor fizice sau jurice, în momentul conturării unui conflict este aceea de a se apela la justiţie. Sistemul judiciar este însă puternic criticat la nivel global, invocandu-se lentoare, costuri mari, complexitate, inechitate.

           Deşi justiţiile europene, organizate ca serviciu public, afirmă de regulă, principiul gratuităţii accesului la judecată, de cele mai multe ori, complexitatea regulilor procedurale determină justiţiabilii să apeleze la ajutor calificat (avocati, consilieri juridici, experţi), iar taxele de timbre datorate de către titularul unei cereri în materie comercială sunt importante, acestea calculându-se de regulă la valoarea pretenţiilor.

            In acest context, au apărut noi modele şi moduri alternative de soluţionare a litigilor, asa numitul concept ADR (Alternative Dispute Resolution), concept implementat în Statele Unite începând cu anul 1961 şi care a început să fie acceptat şi promovat de toate statele lumii. Astfel, medierea a apărut ca o alternativă la apelarea la justiţie, dovedindu-se în cele mai multe cazuri foarte eficientă şi utilă in conflictele si litigiile comerciale.


UA-42855688-1