Medierea conflictelor privind dreptul proprietăţii intelectuale


Se poate apela la un mediator si pentru medierea conflictelor legate de nerespectarea proprietatii intelectuale.

Dreptul proprietăţii intelectuale  reprezintă  un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale prinvind crearea şi valorificarea rezultatelor activităţii intelectuale a oamenilor.

 

Elementele constitutive ale proprietăţii intelectuale sunt: 

a) dreptul de autor şi drepturile conexe:

-dreptul de autor ca instituţie juridică cuprinde totalitatea normelor juridice, care reglementează raporturile privind realizarea şi protecţia operelor literale, artistice sau ştiinţifice.

-drepturile conexe — includ drepturile artiștilor apărute ca urmare a interpretării , drepturile legate de înregistrările efectuate de producătorii de fonograme și drepturile apărute urmare a emisiei programelor de radio și televiziune.

b) dreptul proprietăţii industriale -ca instituţie juridică reprezintă totalitatea normelor juridice, care reglementează raporturile privind creaţiile intelectuale aplicabile în industrie şi la semnele distinctive ale acestei activităţi.


UA-42855688-1