1. DEFINIREA  INFORMARII

    Informarea  cu privire la mediere, a partilor aflate intr-un conflict, este etapa prealabila INCHEIERII CONTRACTULUI de mediere, cuprinsa in procedura medierii, prin care  mediatorul  folosind  tehnici de comunicare specifice profesiei, in conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate,  prezinta partilor avantajele apelarii la procedura medierii pentru conflictul lor concret si toate informatiile necesare in scopul de a ajuta si determina ambele (toate) parti, ca in deplin acord  si cunostinta de cauza,  sa  accepte rezolvarea neintelegerilor dintre ele prin MEDIERE.


2. CONTINUTUL INFORMARII

    Continutul informarii trebuie sa cuprinda informatii relevante cu privire la drepturile si obligatiile partilor in procedura medierii, rolul mediatorului, avantajele medierii, desfasurarea procedurii medierii,  efectele juridice ale acordului de mediere. Ele vor privi conflictul concret ce constituie obiectul neintelegerii dintre parti, si nu referiri generale si teoretice la mediere.


3. REALIZAREA  INFORMARII

    Informarea partilor se realizeaza anterior  incheierii contractului de mediere, in sesiune comuna sau separata.

    Este necesar ca  informarea prealabila, ca parte integranta a procedurii de  mediere, care are loc in etapa de pregatire a sesiunii de mediere, sa fie realizata de mediator  in conformitate cu art. 5 alin 1 din legea 192/2006  doar cu acordul tuturor  partilor, in intalniri comune sau separate, in functie de situatia concreta si particularitatile  conflictului, dupa aprecierea mediatorului


4. DOVADA  INFORMARII

    Conform   art. 60. Alin1  ,, Dovada participarii la sedinta de informare privind procedura si avantajele medierii intr-o anumita materie se face printr-un CERTIFICAT DE INFORMARE eliberat de catre mediatorul care a realizat informarea”  .

In urma etapei de informare,  daca partile au inregistrat litigiul la instanta sau parchet, mediatorul va elibera CERTIFICATUL de informare tuturor partilor participante la sedinta de informare, iar in cazul in care acestea sunt de acord cu continuarea procedurii de mediere, se va incheia contractul de mediere ce va cuprinde toate elementele cuprinse in continutul articolului art. 45, lit. a – i.

CERIFICATUL de informare va fi semnat de mediator si de toate partile participante la sedinta sau sedintele de informare, indiferent daca informarea se face in sedinta comuna sau in sedinte separate.

 

5. ONORARIUL IN PROCEDURA  INFORMARII

In toate cazurile, mediatorul face informarea  partilor  despre avantajele medierii, scopul medierii,  efectele juridice ale medierii si ale acordului de mediere  fara a  pretinde onorariu.

 ,,Pentru activitatea de informare si consiliere a partilor cu privire  la procedura medierii si avantajele acesteia, indeplinita potrivit legii  anterior  incheierii contractului de mediere, mediatorul nu poate pretinde onorariu.”

Aceasta interdictie priveste numai  pretinderea onorariului de catre mediator.  Partea/partile ramân libere in a conveni in mod voluntar sa achite un onorariu pentru informare.

 

6. PREZENTA PARTILOR PENTRU  INFORMARE

In cazul in care la mediator se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, informeaza partea solicitanta de existenta a doua posibilitati privind participarea in intalniri comune  la procedura informarii prealabile obligatorii, astfel:

-  Solicitantul sa faca personal demersurile necesare pentru a participa impreuna cu  cealalta/celelalte parte/parti la sedinta de informare obligatorie pentru ambele  parti, urmând ca la prezentarea acestora impreuna mediatorul sa realizeze  informarea conform art. 26 alin 3. In aceasta situatie mediatorul nu va percepe  onorariu.

- La  cererea scrisa a solicitantului, mediatorul va adresa celeilalte parti, in baza unui contract de pregatire a medierii, o  invitatie cu confirmare de primire, in vederea participarii partilor  impreuna sau separat la informarea obligatorie.

Partile aflate in conflict se pot prezenta impreuna la mediator. In cazul in care se prezinta numai una dintre parti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte parti invitatia scrisa, in vederea informarii si acceptarii medierii, stabilind un termen de cel mult 15 zile.

Pentru transmiterea invitatiei  mediatorul poate incheia  contractul de pregatire a medierii (premediere)  cu solicitantul. Contractul de pregatire a medierii se incheie la  solicitarea scrisa a uneia dintre parti având  ca obiect transmiterea unei invitatii catre partea, respectiv partile, indicate de solicitant, in vederea prezentarii la o data si o ora convenita impreuna cu mediatorul pentru informare.

  • In cazul acceptarii medierii, partile in disputa si mediatorul vor incheia si semna contractul de mediere.
  • In situatia  in care dupa demersurile legale realizate de mediator la cererea uneia dintre parti, de a invita cealalta parte sa participe la procedura de informare prealabila, una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei, ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un PROCES-VERBAL, care se depune la dosarul  instantei din care sa reiasa toate demersurile pe care le-a realizat,  atasând si copie dupa confirmarea/confirmarile de primire a invitatiei (invitatiilor) pe care le-a trimis.
UA-42855688-1