Mediere in dreptul civil:
 • granituire
 • revendicare
 • evacuare
 • pretentii
 • obligatia de a face
 • partaje
 • partajarea bunurilor mobile si imobile
 • succesiuni (partajarea bunurilor succesorale)
 • executarea contractelor de diferite tipuri (vanzare-cumparare cu plata in rate, inchiriere, leasing, de imprumut, de folosinta)
 • executarea obligatiilor de alta natura decat cele contractuale
 • executari silite
 • stabilirea situatiei daunelor materiale si/sau morale
 • uzucapiuni sau accesiuni imobiliare in contradictoriu cu o persoana fizica
 • in domeniul asigurarilor.
UA-42855688-1