Încheierea unui acord de mediere poate înlătura răspunderea penală

28.07.2016 postat

Conform deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 9 din 17 aprilie 2015, în aplicarea dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, în cauzele privind infracţiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală (de exemplu lovire sau alte violențe, vătămare corporală, furt, înșelăciune) . Mai mult, încheierea unui acord de mediere poate interveni pe tot parcursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale.

Aici trebuie făcută deosebirea între împăcare și încheierea unui acord de mediere (înțelegere).

Chiar dacă sensurile celor două noţiuni sunt sinonime în limbajul uzual, din punct de vedere juridic există o mare diferență între ele, astfel:

ÎMPĂCAREA

 

ÎNȚELEGEREA

(ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE MEDIERE)

 

Este prevăzută în dispoziţiile art. 159 din Codul penal.

Este reglementată de Legea 192/2006

Implică obligatoriu atât înlăturarea acțiunii penale, cât și stingerea acțiunii civile

Poate interveni şi numai în ceea ce priveşte o latură a procesului, cea penala sau cea civilă

Trebuie să fie totală, necondiționată și definitivă

Acordul de mediere poate privi doar anumite aspecte asupra cărora părțile au consimțit și pot fi stipulate anumite condiții

Poate interveni numai dacă punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu

 Poate interveni atât în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile cât și în cazul celor pentru care punerea în mișcare a acțiunii penale

s-a făcut din oficiu

Produce efecte numai dacă intervine până la citirea actului de sesizare

Încheierea unui acord de mediere poate interveni pe tot parcursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale.

 

UA-42855688-1