Cum poți deveni mediator?

12.02.2020 postat

    De cele mai multe ori, privită din exterior, profesia de mediator se înfățișează ca una extrem de interesantă, ceea ce este perfect adevărat. Din experiență, vă asigur că da, este foarte atrăgătoare ideea de a fi în mijlocul unui conflict și de a-l media, însă deloc la îndemâna oricui.

    Am să detaliez, pentru că m-am hotărât să scriu acest articol, în contextul în care, din ce în ce mai multe persoane mă întreabă, ce trebuie să facă pentru a profesa ca și mediator dar și ce presupune aceasta?

    În  art. 12 alin. 4 si 5, Legea 192/2006, de organizare a medierii și a profesiei de mediator 2006 spune:
„(4) Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi.

(5) Exercitarea profesiei de mediator de către persoane care nu au dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile prezentei legi, constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit legii penale.”

    Așadar, prima condiție obligatorie este de a parcurge etapele autorizării ca mediator. Mai concret, absolvirea cursului inițial de formare trebuie dublată de autorizarea și înscrierea pe tabloul mediatorilor autorizați, acolo unde justițiabilii pot apela la serviciile profesioniste de specialitate.

     Înainte de a te înscrie la un curs inițial de formare a mediatorilor, trebuie să mai știi că:

“Poate fi mediator persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi;

e) se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, cu exceptia absolventilor de programe sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii şi avizat de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizată ca mediator, în condiţiile prezentei legi. “ (Art.7, Legea 192/2006)

     Îmi voi permite să adaug la condiția privind studiile, ceea ce am constatat: că, deși nu sunt obligatorii studii superioare de drept, totuși pentru absolvenții acestei specializări, este mult mai la îndemână orice abordare din domeniul juridic decât unui licențiat în altă ramură. De aceea, recomand ca înainte de a explora medierea cu tot ce înseamnă și presupune aceasta, să fim foarte bine pregătiți din punct de vedere teoretic, să fim mereu la curent cu noutățile legislative și să dezvoltăm colaborări cu alți profesioniști din diverse domenii, pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor clienților care vor apela la mediere în soluționarea litigiilor. Mai ales la început, de pe lista colaboratotorilor oricărui mediator nu trebuie să lipsească proprii colegi de breaslă cu care să se consulte în situații dificile, avocați, juriști, notari care pot să îi asigure că tot ceea ce scriu în acordurile de mediere este în perfectă legalitate, apoi experți topografi, traducători și orice alt specialist din divesre domenii, care ar putea să ofere o expertiză la un moment dat.

     A fi mediator e mereu o provocare. Fiecare speță va avea mereu ceva nou, ceva din care să mai înveți. Pe lângă disponibilitatea maximă față de cei care apelează la serviciile tale, cunoașterea procedurilor obligatorii parcurgerii corecte a unui proces de mediere, trebuie să știi ce presupune rolul tău ca mediator: o bună comunicare, confidențialitate, prezență de spirit, neutralitate, echilibru și mult calm.

     Potrivit aceleiași norme legislative menționată mai sus, autorizarea ca mediator înseamnă alegerea unei formele de exercitare ale profesiei dintre următoarele: birou de mediator, societate civilă de mediatori asociați, birou de mediatori asociați, sau în cadrul unei organizaţii neguvernamentale, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.  Mediatorul sau mediatorii asociaţi, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, jurişti, alt personal de specialitate, precum şi personal administrativ şi de serviciu necesar activităţii de mediere.

     Deși la prima vedere, intrarea în profesia de mediator pare ușoară, greul începe atunci când ești fericitul deținător al unui document care să ateste că ești un profesionist în mediere. Trebuie să fii foarte conștient că această minunată profesie este una liberală, ceea ce înseamnă că va fi mereu oglinda eforturilor pe care le depui pentru a o face frumoasă dar mai ales rentabilă. Frumoasă o faci dacă ai vocație pentru a fi mediator, rentabilă devine dacă ești foarte bine pregătit profesional. Este una din explicațiile pentru care la începutul acestui an, tabloul mediatorilor de la Cluj a rămas cu mai puțin de jumătate din mediatorii autorizați, față de câți avea anul trecut.

    Ridicarea standardului de profesionalizare a medierii a venit oarecum normal, ca o consecință a creșterii pretenților justițiabililor tot mai bine informați. Nu pot decât să salut acest salt la un nivel superior și să sper că împreună cu actualii și viitorii mei colegi de profesie, vom aduce plus valoare profesiei de mediator.

UA-42855688-1